ကေလးငယ္ႏွင့္ ေခါင္းေခၽြးထြက္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ကေလးမိခင္ေတြဆီက မၾကာခဏ ဆိုသလို အေမးမ်ားလြန္းတဲ့ ေမးခြန္းက "ကေလး ေခါင္းေခၽြးအထြက္မ်ားလြန္းလို႔ စိုးရိမ္ရသလား?" ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္… ကေလးေတြမွာ ဦးေခါင္း ေခၽြးထြက္မ်ားျခင္း ဘာေၾကာင့္ ဖစ္သလဲဆိုတာ ၾကည့္ၾကရေအာင္… ကေလးငယ္ရဲ့ ေခၽြးထြက္ ဂလင္းအလုပ္လုပ္ပံု ———————————————— ကေလးငယ္ေလးေတြကုိ ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ေခၽြးထြက္ျခင္းဟာ ဦးေခါင္းပိုင္း (နဖူးႏွင့္ နားထင္) မွာ စတင္တတ္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္… ဒါဟာ ကုိယ္ခႏၶာမွာ ရွိတဲ့ ေခၽြးထြက္ဂလင္း အမ်ားစုဟာ အလုပ္မလုပ္ေသးဘဲ ဦးေခါင္းမွာ ရွိတဲ့ ဂလင္းေတြက စတင္အလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖစ္ရတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္… ကေလးငယ္ရဲ့ ကုိယ္ခႏၶာက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပူတယ္လို႔ ခံစားရခ်ိန္မွာ တံု႔ျပန္မႈအေနနဲ႔ ေခၽြးထြက္ပါတယ္… ဒါေပမဲ့ လူႀကီးေတြလို တစ္ကိုယ္လံုးမွာ ရွိတဲ့ ေခၽြးဂလင္းေတြ အလုပ္မလုပ္ေသးတာေၾကာင့္ active … Continue reading ကေလးငယ္ႏွင့္ ေခါင္းေခၽြးထြက္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ