တုပ္ေကြးအႏၱရာယ္ သိမွတ္ဖြယ္(၁)

ေမး။ ။ ကၽြန္မကေလးဖ်ားတာ စ္ရက္ရွိၿပီ။ သြးလြန္တုပ္ေကြးလား မသိဘူး။
ေျဖ။ ။ ကေလးငယ္မ်ား ဖ်ားတိုင္း သြးလြန္တုပ္ေကြး မဟုတ္ပါဘူး။ ႐ိုး႐ိုးတုပ္ေကြးလည္း ဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ တုပ္ေကြးေရာဂါ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသလဲ။ ဘယ္လိုျဖစ္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ တုပ္ေကြးေရာဂါဟာ (Virus) ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ဖစ္တာပါ။ ႐ိုး႐ိုးတုပ္ေကြးကေတာ့
အဖ်ားႀကီးတတ္တာက လြဲၿပီးအႏၱရာယ္မရွိပါဘူး။ တစ္ပတ္ေနရင္ ကာင္းသြားတာမ်ားပါတယ္။ အဖ်ားႀကီးၿပီး
တက္တတ္တဲ့ ကေလးသာ မတက္ေအာင္ ကာကြယ္ရမွာ ဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ သြးလြန္တုပ္ေကြး ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ။ ဘယ္လိုျဖစ္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ သြးလြန္တုပ္ေကြးကေတာ့ (Dengue Virus) ပိုးေၾကာင့္ ဖစ္ပါတယ္။ (Dengue Virus) ပိုး
သယ္ေဆာင္ထားတဲ့ ခင္က်ားကိုက္ရာမွ (Virus)ပိုး ကိုယ္ထဲဝင္သြားၿပီး ဖ်ားနာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ သြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးတုပ္ေကြး ဘယ္လိုကြာပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ အစပထမ ဖ်ားစမွာေတာ့ တုပ္ေကြးေရာဂါေတြဟာ ပံုစံတူပါတယ္။ အဖ်ားႀကီးပါတယ္။ စး၊
ခ်ာင္းဆိုး မျဖစ္တတ္ဘူး။ ဖ်ားတာပဲ ရွိပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးတုပ္ေကြးကေတာ့ ပါရာဆီတေမာေသာက္ၿပီး
အဖ်ားသိပ္မႀကီးေအာင္ ရဖတ္သုတ္၊ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ေပးရင္ တစ္ပတ္(၇)ရက္ေလာက္အတြင္းမွာ
ပ်ာက္ကင္းသြားပါမယ္။ ပိုးသတ္ေဆး (Antibiotic) ေသာက္စရာမလိုပါ။ သြးလြန္တုပ္ေကြးလည္း (Dengue
Virus)ေၾကာင့္ျဖစ္တာမို႔ ပံုမွန္ကေတာ့ တစ္ပတ္ေလာက္ပဲ ဖ်ားတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကေတာ့ လူရဲ႕ခႏၶာကိုယ္က
(Virus)ကို တုံ႔ျပန္အား အနည္း၊ အမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ သြးလြန္တုပ္ေကြးဆိုတိုင္း
ၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။ ပထမအဆင့္နဲ႔ ဒုတိယအဆင့္ေတြမွာ အိမ္မွာပဲ ကုသလို႔ရပါတယ္။
ပါရာဆီတေမာေသာက္၊ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္၊ အညိဳေရာင္အစားအစာနဲ႔ အညိဳေရာင္ရွိတဲ့ေဆးမ်ား မစားမိဖို႔
လိုပါတယ္။ သြးလြန္တုပ္ေကြးဆိုတဲ့ နာမည္အတိုင္း တတိယအဆင့္ႏွင့္ စတုတၳအဆင့္ေတြမွာ
သြးယိုတတ္ပါတယ္။ အန္ရင္ ကာ္ဖီေရာင္ပါတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အညိဳေရာင္အစာ မစားခုိင္းတာပါ။
ခြဲျခားရခက္မွာ စိုးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဆင့္ေတြမွာေတာ့ စိုးရိမ္ရတာမို႔ ဆး႐ံုတက္ရမွာ ဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ သြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ရင္ စိုးရိမ္ရပါသလား။
ေျဖ။ ။ သြးလြန္တုပ္ေကြး ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ေတြကေတာ့ စိုးရိမ္စရာ သိပ္မရွိပါဘူး။
ဒုတိယအဆင့္မွာ ခါင္းေသြးလွ်ံတတ္ပါတယ္။ သတိေတာ့ထားရမွာ ဖစ္ပါတယ္။ အဖ်ားတက္ရင္
ပါရာဆီတေမာပဲ တုိက္သင့္ပါတယ္။ တျခား (Aspirin) ပါတဲ့ ဆးေတြ မတိုက္သင့္ပါ။ ဥပမာ အဖ်ားက်လြယ္ေအာင္
(Buspro)ေရာက်ိတ္ထားတဲ့ ဆးေတြကို မတိုက္သင့္ပါ။ ပါရာဆီတေမာ တိုက္ရမယ္ဆိုတာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
သိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဖ်ားမက်လို႔ဆိုၿပီး ခဏခဏ အမ်ားႀကီးမတိုက္မိဖို႔ လိုပါတယ္။
အဖ်ားႀကီးတဲ့အခါ တခ်ဳိ႕လူေတြက 'မက္ကေလာင္' ဆိုတာ ဖာက္ၾကပါတယ္။ 'မက္ကေလာင္ မေဖာက္သင့္' ပါဘူး။
အႏၱရာယ္ အရမ္းမ်ားပါတယ္။ သြးလြန္တုပ္ေကြးမွာ နဂိုက သြးယိုႏုိင္ရာက မက္ကေလာင္ေဖာက္လုိက္လို႔
ပိုးဝင္သြားၿပီး သြးအဆိပ္တက္ျခင္း (Septicaemia)ပါ ဖစ္သြားပါက ကယ္ရခက္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဖ်ားၿပီး အေရျပားမွာ အစက္ထြက္ရင္ စိုးရိမ္ရပါသလား။
ေျဖ။ ။ အဖ်ားႀကီးရင္ အေရျပားမွာ အနီဖုေလးေတြ ထြက္တတ္ပါတယ္။ မိတ္ဖုေလးေတြမ်ဳိးက စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။
(Virus) ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အဖ်ားတုိင္းဟာ တစ္ခါတစ္ရံ သံုးရက္ေလာက္ဖ်ားၿပီး အနီျပင္၊ အနီဖု
သးေသးေလးေတြထြက္ၿပီး အဖ်ားက်သြားတတ္ပါတယ္။ မန္မာအေခၚ 'ဂ်ဳိက္သိုး' (Rubella) ဆိုတာ ဖစ္တတ္ပါတယ္။
စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ တုပ္ေကြးေရာဂါတိုင္းဟာ Hess test လုပ္ရင္ Positive ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Positive ျဖစ္တုိင္းလည္း
ၾကာက္စရာမလိုပါ။ သြးလြန္တုပ္ေကြးရဲ႕ တျခားလကၡဏာမ်ားကို စာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။
လက္ေမာင္းနဲ႔ ခသလံုးသားေတြ အးလာရင္ေတာ့ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ သြးခုန္ႏႈန္းျမန္မယ္၊
သြးေပါင္ခ်ိန္ပါ က်လာရင္ေတာ့ အထူးစိုးရိမ္ရပါတယ္။ ဗိုက္လည္း အာင့္လာတတ္ပါတယ္။ အဖ်ားႀကီးၿပီး
ခါင္းပူေနရင္ ခဖ်ား၊ လက္ဖ်ား အးတတ္ပါတယ္။ သြးလြန္တုပ္ေကြးမွာ ခလက္ေအးတာက
လက္ေမာင္း၊ ခသလံုးပိုင္းေတြပါ အးတာပါ။ ၎အေျခအေနမွာေတာ့ ဆး႐ံုတက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဖ်ားႀကီးၿပီး ခဖ်ား၊ လက္ဖ်ားေအးရင္ေတာ့ ခါင္းမွစၿပီး ရဖတ္သုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အပူအေအး
မွ်ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခလက္ေတြမွာ သြးေျခဥ အေသးစားေလးေတြ အလိုအေလ်ာက္ ပါက္လာရင္လည္း
စိုးရိမ္ရပါတယ္။ သြးလြန္တုပ္ေကြးအဖ်ားတိုင္းဟာ သြးလန္႔တဲ့အဆင့္ မေရာက္ပါဘူး။ ပထမအဆင့္၊
ဒုတိယအဆင့္နဲ႔ ကာင္းသြားတာရွိပါတယ္။ ကာင္းသြားရင္လည္း အဖ်ားက်ၿပီး ခသလံုး
လက္ေမာင္းေတြမွာ အနီျပင္ေတြ ပၚလာတတ္ပါတယ္။ အနီျပင္ရဲ႕ၾကားမွာ အျဖဴကြက္ေလးေတြ
ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကာင္းတဲ့လကၡဏာပါ။ သြးလြန္တုပ္ေကြးကေန ပန္ေကာင္းလာတာကို ပပါတယ္။

No Comments

Comments are closed.

To Top