အသက္ (၆) လမွ (၅) ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ မိခင္တိုင္းသိထားသင့္ေသာ… အစာအာဟာရအေၾကာင္း သိဖြယ္ရာမ်ား

ကေလးအားျဖည့္စြက္စာေကြ်းရပါေတာ့မည္။ မိခင္နို႔တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ အာဟာရဓါတ္မ်ား ျပည့္စံုစြာမရရွိနိုင္ေတာ့ျခင္းကို ျဖည့္စြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ စားသံုးသင့္ေသာ ျဖည့္စြက္စာမ်ားသည္ အင္းအား(ကယ္လိုရီ)၊ ပရိုတင္း၊ ဗီတာမင္ေအ နွင့္ သံဓါတ္ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၄င္းအာဟာရျပည့္စံုေစရန္.. (၁) ထမင္း(ကယ္လိုရီ)၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး(ပရိုတင္း)၊ သစ္သီး(ငွက္ေပ်ာသီး၊ ဖီးၾကမ္း)၊ သေဘၤာသီးမွည့္၊ သရက္သီးမွည့္ နွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္(မုန္ညင္းရြက္၊ ကန္စြန္းရြက္) နွင့္ ဆီ(ကယ္လိုရီ)၊ သို႔မဟုတ္ (၂) ထမင္း၊ အသား(ငါး၊ၾကက္သား၊ အသည္း၊ ဥတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး) ဆီ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးတို႔ကို အလွည့္က် စီစဥ္ခ်က္ျပဳတ္ေကြ်းက ကယ္လိုရီ၊ ပရိုတင္း၊ ဗီတာမင္ေအ၊ သံဓါတ္၊ ဗီတာမင္စီတို႔ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထမင္းမွ ကယ္လိုရီေခၚတဲ့ အင္အားဓါတ္ရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား အမ်ားၾကီးမစားနိုင္ေသးသျဖင့္ ကယ္လိုရီပုိရရန္ ဆီတစ္ဇြန္း 5ml ထည့္ေပးလွ်င္ ကယ္လိုရီေျမာက္မ်ားစြာရမွာျဖစ္ပါတယ္။   (၁)ကယ္လိုရီ … Continue reading အသက္ (၆) လမွ (၅) ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ မိခင္တိုင္းသိထားသင့္ေသာ… အစာအာဟာရအေၾကာင္း သိဖြယ္ရာမ်ား