ႏွာေစးျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း

ေမး။   ။ ႏွာေစးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ။

ေျဖ။   ။ ႏွာေစးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းသည္ အေအးမိေသာအခါ၌ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အနံ႔တစ္ခုခုႏွင့္ မတည့္ျခင္း၊ အစာတစ္ခုခုႏွင့္ မတည့္ျခင္းတို႔၌လည္း ျဖစ္တတ္သည္။ ဖုန္မႈန္႔႐ွဴမိျခင္း၊ ေလေအး႐ွဴမိျခင္း၊ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ေတြ႕မိလွ်င္ တခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ႏွာေခ်တတ္ၿပီး ခ်က္ျခင္းႏွာရည္က်လာတတ္ပါသည္။

(Vasomotor Rhirilis)

ေမး။   ။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ။

ေျဖ။   ။ (၁) အေအးမိေသာအခါ၌ ေခ်ာင္းဆိုးတတ္ပါသည္။ လည္ေခ်ာင္းယားၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးတတ္ပါသည္။

(၂) ႏွာေစးၿပီးေနာက္ ေခ်ာင္းပါလိုက္ဆိုးလာတတ္ပါသည္။ ႏွာရည္ ႏွာေခါင္းအေနာက္ပိုင္းမွ လည္ေခ်ာင္းထဲ စီးဆင္းလာရာမွ (Post nasal discharge) ေခ်ာင္းဆိုးလာတတ္ပါသည္။

(၃) မတည့္ေသာအစာႏွင့္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္လည္း ေခ်ာင္းဆိုးတတ္ပါသည္။

(၄) အစာႏွင့္ ပစၥည္းတစ္ခုခု ႐ုတ္တရက္ လည္ေခ်ာင္းထဲဝင္ပါက ၎ပစၥည္းကို ျပန္ထုတ္ရန္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေခ်ာင္းဆိုးထုတ္တတ္ပါသည္။ (Chocking)

(၅) အဆုတ္ေရာင္ျခင္း (Broncholilis) ျဖစ္လွ်င္လည္း ေခ်ာင္းဆိုးတတ္ပါသည္။

(၆) ေလျပြန္ေရာင္ရန္းျခင္း (Broncholilis) ျဖစ္လွ်င္လည္း ေခ်ာင္းဆိုးတတ္ပါသည္။

(၇) စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလွ်င္လည္း တခ်ဳိ႕တစ္ခ်ိန္လံုး ေခ်ာင္းဆိုးတတ္ပါသည္။ (Irritative Cough)

ေမး။   ။ ႏွာရည္က်ျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္းႏွင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္လွ်င္ ဘယ္လုိျပဳစုရမည္နည္း။

ေျဖ။   ။ (၁) ႏွာေခါင္းကို သန္႔စင္ေသာ အဝတ္စ (သို႔မဟုတ္) စကၠဴေပ်ာ့ေပ်ာ့ (တစ္သွ်ဴး)ႏွင့္ ႏွာေခါင္းအတြင္းထည့္၍ သန္႔စင္ေပးပါ။

(၂) ေႏြးေထြးစြာထားပါ။ ဦးေခါင္း၊ လည္ပင္း ေႏြးေအာင္ထားပါ။

(၃) ႏွာေစးေပ်ာက္ေဆး ဘာမီတြန္တိုက္၍ ရပါသည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး တိုက္ပါ။

(၄) စီဗစ္ (Cevit) ကဲ့သို႔ေသာေဆးလည္း တိုက္ႏုိင္သည္။

(၅) မတည့္ေသာအနံ႔ႏွင့္ အစားမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။

(၆) မိခင္ႏို႔မစို႔ႏုိင္ပါက ႏို႔ကိုညႇစ္ၿပီး ဇြန္းႏွင့္တိုက္ပါ။

(၇) အရည္မ်ားမ်ား၊ စြပ္ျပဳတ္ရည္မ်ားတိုက္ပါ။ ႏွာေစးပါက ခံတြင္းပ်က္တတ္ေသာ္လည္း ႀကိဳးစားၿပီး ေက်လြယ္ေသာအစာကို ေကၽြးပါ။

(၈) လူထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို မေခၚသြားပါႏွင့္။

(၉) ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲတြင္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုး ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ရာသီဥတုအလိုက္ အဝတ္အစား ေရြးဝတ္ရပါမည္။ ေႏြအခါ ပူအိုက္လွ်င္ ပါးေသာ ရွန္သားအက်ႌ၊ ခ်ည္သားအက်ႌေပးဝတ္ရပါမည္။ ေခၽြးမ်ားထြက္လွ်င္ သုတ္ၿပီး အက်ႌလဲေပးရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေခၽြးႏွင့္ အေအးမိၿပီး ႏွာေစးတတ္ပါသည္။

ေမး။   ။ ေခ်ာင္းဆိုးေသာကေလးငယ္အား ဘယ္လိုျပဳစုရမည္နည္း။

ေျဖ။   ။ (၁) ေခ်ာင္းဆိုးေနေသာကေလးကို မိခင္ႏို႔တိုက္ေနေသာအရြယ္ျဖစ္ပါက မိခင္ႏို႔ပိုတိုက္ပါ။

– ေက်လြယ္ေသာ အစာေကၽြးပါ။

– အရည္ ပိုတိုက္ပါ။

(၂) အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္ကို ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး တိုက္ပါ။

(၃) ပိုးသတ္ေဆးကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိဘဲ မတိုက္ရ၊ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္။ အဆုတ္ေရာင္ျခင္း (နမိုးနီးယား) ျဖစ္မွ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ရပါမည္။

(၄) အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားမ်ားကို ေကၽြးပါ။

(၅) ကာကြယ္ေဆးအႀကိမ္ျပည့္ထုိးပါ။

(၆) ကေလးငယ္မ်ားကို လူစုလူေဝးမ်ားေသာေနရာသို႔ ေခၚမသြားရ။

(၇) ေဆးလိပ္မီးခိုးႏွင့္ အျခားဖုန္႔မႈန္႔၊ မီးခုိးေငြ႕ရွိေသာ ေနရာမ်ား၌ မထားရ။ ၎ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

(၈) ရာသီအလိုက္ ဝတ္စားဆင္ယင္ပါ။

(၉) ေခ်ာင္းဆိုးေနစဥ္ ရင္ပတ္ကို ေႏြးေထြးစြာထားပါ။

(၁ဝ) ေခ်ာင္းဆိုးေနေသာရက္ ၃ ပတ္ (၂၁ ရက္)ထက္ေက်ာ္ပါက နီးရာေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္း၊ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသကုသမႈခံယူပါ။

ေမး။   ။ ႏွာေစးျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေနေသာ ကေလး၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေတြ႕ရွိပါက အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည္။

ေျဖ။   ။ (၁) ႏို႔မစို႔ႏုိင္ျခင္း

(၂) အရည္မေသာက္ႏုိင္ျခင္း

(၃) အသက္႐ွဴလွ်င္ ရင္ဘတ္ေအာက္ခ်ဳိင့္ဝင္ျခင္း

(၄) အသက္႐ွဴႏႈန္း အရမ္းျမန္ျခင္း

(၅) တက္ျခင္း၊ မွိန္းျခင္း၊ အႏိုးရခက္ျခင္း

(၆) အစာ၊ အရည္မဝင္ျခင္း

(၇) ဆက္တုိက္အန္ျခင္း

(၈) လည္ေခ်ာင္းအစ္ဆို႔သံၾကားျခင္း

(၉) ကေလးမွိန္းၿပီး အလြန္ေနမေကာင္းပံုေပါက္ျခင္း၊ မ်က္တြင္းမ်ား ခ်ဳိင့္ဝင္ေနျခင္း

(၎အခ်က္မ်ားေတြ႕ရွိပါက ေဆး႐ံုသို႔သြားရပါမည္။)

No Comments

Comments are closed.

To Top