ကေလးမ်ား ႏွာေခါင္းေသြးယုိျခင္း (၂)

ေမး – ႏွာေခါင္းေသြး ခဏခဏထြက္ေနရင္ ၊ ေသြးမတိတ္ရင္ ဘာဆက္လုပ္ရပါမလဲ။
ေျဖ – အထက္ပါနည္းေတြလုပ္ျပီး ႏွာေခါင္းေသြးမတိတ္ရင္ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားနဲ႕ ျပသသင့္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းကင္ဆာ၊ ႏွာေခါင္းေသြးေၾကာမွ်င္အက်ိတ္၊ ႏွာေခါင္းေလအိပ္ (paranasal sinuses) ကင္ဆာတို႕ေၾကာင့္လည္း ႏွာေခါင္းေသြး လွ်ံတက္ပါတယ္။
ခဏခဏ ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံရင္၊ မ်ိဳးရိုးေၾကာင့္ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေသြးေရာဂါအထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားနဲ႕ ျပသျပီး ေသြးစစ္ေဆးၾကည့္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ေသြးကင္ဆာ၊ ေသြးေရာဂါ၊ ရိုးတြင္းျခင္ဆီခန္းေရာဂါ (Hypoplastic Anaemia) ၊ ေသြးခဲပစၥည္းေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ေသြးမတိတ္နာ (Haemophilia)၊ ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိ၊ မရွိတို႕ကို စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႕လိုပါတယ္။
ႏွာေခါင္းတြင္း အနာ၊ ဒဏ္ရာ၊ ျပင္ပမွပစၥည္း၀င္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိ တို႕ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ေရာဂါ တစ္ခုခုေတြ႕ရင္ ၄င္းေရာဂါကို ကုသလုိက္ပါမွ ေပ်ာက္ကင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးရိုးေၾကာင့္ ျဖစ္တာဆိုရင္ေတာ့ အသက္ၾကီးလာရင္ ေသြးေၾကာကေလးေတြ ထူလာျပီး အလိုလုိ ေသြးမယိုေတာ့ပါ။

ေမး – ႏွာေခါင္းေသြးမလွ်ံေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ။
ေျဖ – ႏွာေခါင္းတြင္း ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ေနပူထဲ၊
ေလေအးေပးစက္တပ္အခန္းထဲျကာရွည္စြာမေနသင့္ပါ။
ႏွာေခ်းေျခာက္ ကေလာ္ရာမွ အက်င့္ျဖစ္ျပီး ခဏခဏ ႏွာေခါင္းမကေလာ္မိရန္သတိျပဳပါ။
ေသြးေရာဂါ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျပီး ကုသမႈခံယူပါ။
ေသြးတိုးေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ အစားအေသာက္ဆင္ျခင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
ႏွာေခါင္းေသြးခဏခဏလွ်ံရင္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္တဲ့ ဆရာ၀န္နဲ႕ ျပသ ကုသရန္
လိုအပ္ပါတယ္။

ကေလးမ်ား ႏွာေခါင္းေသြးလၽွ်ံျခင္းမွ ကင္းေ၀းႏုိင္ၾကပါေစ။

#BabiMildMyanmar မွ တင္ဆက္သည္။

No Comments

Enroll Your Words

To Top