သားသမီးအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။

ေဒါက္တာ ေမာင္သင္း

ေနာက္ဆံုးဆိုေပမယ့္ အထူးသတိျပဳလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ပါ။ ကေလးေတြအတြက္ အခ်ိန္မ်ားမ်ားေပးပါ။
သားသမီးကို သူမ်ားနဲ႔ (အထူးသျဖင့္ က်ဴရွင္နဲ႔) လႊဲအပ္မထားပါနဲ႔။ ကေလးေတြအဖို႔ မိဘနဲ႔ နရတဲ့အခ်ိန္ဟာ
အေပ်ာ္ဆံုး၊ အသာယာဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္တာမို႔ အဲဒီလို မွတ္ယူသြားေအာင္ မိဘမ်ားက သားသမီးႏွင့္ေနဖို႔
မ်ားမ်ားေပးပါ။ ဒါမွ မိဘနဲ႔အေနနည္းလို႔ အားငယ္မႈေတြမရွိသလို ကေလးစိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔
ပံုေဖာ္မႈေတြကို မိဘေတြ အားေပးဖို႔ အခ်ိန္ပိုရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ
မိသားစုတစ္ခုလံုးလည္း ပါဝင္ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္ကေလးရဲ႕ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ၊
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြကို သင္ျမင္ၿပီး ဖည့္ႏုိင္မွာ၊ ပင္ႏုိင္မွာပါ။ ကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔၊ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ မိဘရဲ႕
အားေပးမႈထက္ ပိုေကာင္းတဲ့အားေဆး ဒီကမၻာမွာ မရွိႏုိင္ပါလို႔ ဆုိပါရေစ။ အလုပ္မ်ားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
မိဘေတြ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ စြဲေနရမွာက "ငါ့မိသားစုအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်ိန္ဟာ သားသမီးႏွင့္
ပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနၿပီး သူတို႕အတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရတဲ႔ အခ်ိန္&quot ဆိုတာပါဘဲ။

ကေလးငယ္၏ ဘဝတြင္ သူငယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ဘဝေအာင္ျမင္မႈ ၿပီးဆံုးသြားသည္ မဟုတ္ေပ။
ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းမွစ၍ မူလတန္းေအာင္ၿပီးလွ်င္လည္း ဘဝ၏ေအာင္ျမင္မႈနိဂံုး မဟုတ္ေသးေပ။
ထုိ႔အတူ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ၿပီး၊ ဘြဲ႕ရၿပီးလွ်င္လည္း ဘဝ၏ေအာင္ျမင္မႈ အဆံုးမသတ္ေသးပါ။
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းကာ တိုးတက္မႈ
အဆင့္ျမင့္ရေပဦးမည္။ ပညာေခတ္မွာ လူသား၏စြမ္းရည္ အသံုးခ်မႈရပ္သည့္အခ်ိန္ဟာ
လူ႔ဘဝနိဂံုးခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္ပါ။ ဤသို႔လွ်င္ ငယ္စဥ္ဘဝမွ သသည့္တိုင္ထိ သံုးရမည့္ ဦးေႏွာက္ကို
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးၿပီး ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး နိမ့္က်သြားေအာင္ မိဘမ်ားက မလုပ္ေဆာင္သင့္ေပ။
မိမိေၾကာင့္ သားသမီးမွာ နားခ်ိန္၊ ပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးခ်ိန္ မရခဲ့လွ်င္ သူမ်ားႏွင့္ တကယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး
တိုးတက္မႈကိုရွာရေသာ အရြယ္ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဓားမေနာက္ပိတ္ေကြးအျဖစ္ နာက္ဆံုးမွာ က်န္ခဲ့ေပမည္။
ထိုအျဖစ္ကို မိဘတိုင္း လိုခ်င္ပါသလားလို႔ ေမးရင္ မိဘတိုင္းက "မလိုခ်င္ပါ" ဟု ေျဖၾကပါမည္။ မလိုခ်င္လွ်င္ "သား၊
သမီးကို ပညာသတိ အၿမဲကပ္၍" ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။

မိဘေတြက ကိုယ့္သား၊ ကိုယ့္သမီးရဲ႕ ေရွ႕ေရးသာၾကည့္ခဲ့လွ်င္ သား၊ သမီးဟာ ကိုယ့္တစ္ေယာက္စာ
ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္သာ အားထုတ္မယ့္ အညံ့စားေတြပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအက်ဳိး သယ္ပိုးႏုိင္စြမ္းရွိသူ မျဖစ္ေသးသမွ် လူညံ့ဟု ဆုိလိုတာပါ။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ "အတၱ"အတြက္သာ စဥ္းစားသူဟာ တိရစၦာန္စိတ္ႏွင့္ အတူတူမို႔ပါ။ မိဘေတြမညံ့မွသာ
သား၊ သမီးေတြရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ အစဥ္တက္ေနမွာ။ သားသမီးကို တန္ဖိုးတက္ေအာင္လုပ္တာဟာ အနာဂတ္လူ႔ေဘာင္အတြက္
အေကာင္းဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာပါဆုိတာကို မိဘေတြ ခံယူေစခ်င္ပါသည္။ ကိုယ့္သား၊
ကိုယ့္သမီးသက္သက္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ အနာဂတ္ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ဳိးနဲ႔ လူ႔ေဘာင္အတြက္ပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သားသမီး
တစ္ဦးခ်င္းစီဟာ လူေတာ္၊ လူေကာင္းေတြ ဖစ္လာရင္ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုးလည္း
ဘက္စံုထူးခၽြန္သူေတြ ပါမွာ။ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ လူေကာင္း လူေတာ္ေတြ ၾကြယ္ဝမွ
တိုင္းျပည္ကိုလည္း ခၽြန္ေအာင္၊ တက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္မွာ။ အဲဒီအတြက္ ကေလးေတြကို ပညာအေျခခံၿပီး
ရႊင္ျပေနေအာင္ အားေပးတတ္၊ ဖည့္ဆည္းတတ္၊ လမ္းျပတတ္တဲ့ လက္ဦးဆရာ မိဘသည္သာ အခရာပါ။
ကိုယ့္သား၊ သမီး တစ္သက္စာထက္ အနာဂတ္ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုလံုး သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့လူသာ "တန္ဖိုးျမင့္တဲ့သူ"ပါ။ တန္ဖိုးျမင့္တဲ့ လူ႔အဖိုးတန္ မိဘေတြ
မန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ မ်ားမ်ားရွိေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵပါ။ အဲဒီလိုမိဘေတြကမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြကို
ကမၻာ့ရြာႀကီးထဲ ဝင့္ဝင့္ၾကြားၾကြား ဝင္ႏုိင္ေအာင္၊ ၿပီးေတာ့ ထည္ထည္ဝါဝါ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိလို႔ပါ။

No Comments

Enroll Your Words

To Top