ေဘဘီေလးတုိ႔အေရး ေဆြးေႏြးရေအာင္ (အပိုင္း-၁၇)

ေမး။   ။ တိုက္ခန္းနဲ႔ေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ခ်ဴခ်ာၾကရင္ ေျမႀကီးဓာတ္မရလို႔ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။ ေျဖ။   ။ တိုက္ခန္းနဲ႔ေနတဲ့ ကေလးမွမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးတိုင္း က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္ေအာင္ ပထဝီ၊ ေတေဇာ၊ အာေပါ၊ ဝါေယာဆိုတဲ့ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးနဲ႔ မွ်တေအာင္ေနဖို႔...

Read More

ေဒါက္တာ Mild ႏွင့္ အေမးအေျဖ (အပိုင္း – ၁၂၄)

1. Phoo Phoo ဆရာ သမီးေလးက တစ္ႏွစ္ႏွစ္လထဲမွာပါ။ ငယ္ထိပ္က အခုထိခ်ိဳင့္ၿပီး လႈပ္ေနလို႔ပါ။ ဘာလို႔လႈပ္တာလဲ စိုးရိမ္ရလားသိခ်င္လို႔ပါဆရာ။ ငယ္ထိပ္မပိတ္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြမ်ာ အခုလို ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္… တခ်ဳိ႕ ကေလးငယ္ေတြမွာ ငယ္ထိပ္ပိတ္တာ ေနာက္က်တတ္ၿပီး...

Read More

ေဘဘီေလးတုိ႔အေရး ေဆြးေႏြးရေအာင္ (အပိုင္း-၁၆)

ေမး။   ။ ဆရာမရွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အရြယ္ေျပာင္းလာရင္ ဝမ္းသြားတာဟာ ဟုတ္ပါသလား၊ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ေျဖ။   ။ အရြယ္ေျပာင္းလို႔ ဝမ္းသြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာေတြက ဝမ္းလ်ားထိုးလို႔၊ သြားေပါက္လို႔၊ မတ္တပ္စမ္းလို႔ ဝမ္းသြားတာလို႔ ယူဆေနၾကပါတယ္။...

Read More

ေဒါက္တာ Mild ႏွင့္ အေမးအေျဖ (အပိုင္း – ၁၂၃)

1. Laymro Aye ဆရာ ၆ လသမီးေလးကို ဖုန္းက video ၾကည့္ခိုင္းတာ ဆိုးက်ိဳးရွိပါလား။ American Academy of Pediatrics (AAP) လုိ႔ေခၚတဲ့ အေမရိကန္က အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကေတာ့ ကေလးအသက္...

Read More

ေဘဘီေလးတို႔အေရး ေဆြးေႏြးရေအာင္ (အပိုင္း-၁၅)

ေမး။   ။ ဆရာမရွင့္ ကၽြန္မရဲ႕ ကေလးဦးေခါင္းမွာ အပူဖုလို အဖုထြက္ေနပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္လိုလုပ္ရပါမလဲ။ တခ်ဳိ႕ကေျပာတယ္။ အဲဒါ တီဘီအဖုဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။ ေျဖ။   ။ ကေလးရဲ႕ေခါင္းမွာ အနီဖုေသးေသးေလးေတြ ဒါမွမဟုတ္ အျဖဴဆံရွိတဲ့...

Read More

ေဘဘီေလးတို႔အေရး ေဆြးေႏြးရေအာင္ (အပိုင္း-၁၄)

ေမး။   ။ ဆရာမရွင့္ ကၽြန္မရဲ႕ ကေလးဦးေခါင္းမွာ အပူဖုလို အဖုထြက္ေနပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္လိုလုပ္ရပါမလဲ။ တခ်ဳိ႕ကေျပာတယ္။ အဲဒါ တီဘီအဖုဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။ ေျဖ။   ။ ကေလးရဲ႕ေခါင္းမွာ အနီဖုေသးေသးေလးေတြ ဒါမွမဟုတ္ အျဖဴဆံရွိတဲ့...

Read More
To Top