အဖ်ားႀကီးၿပီးတက္ေသာကေလးငယ္ကိုဘယ္လိုျပဳစုရပါမလဲ

အဖ်ားႀကီးၿပီးတက္ေသာကေလးကိုဘယ္လိုျပဳစုရမလဲဆိုရင္ ဒီကေလးတက္ရသည္မွာအဖ်ားႀကီးလို႔ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဖ်ားက်ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ တက္ေနေသာကေလးကိုေဘးေစာင္းထားပါ။ အန္ဖတ္မစို႔ေအာင္လို႔ပါ။ ပူျခစ္ေနေသာေခါင္းကိုေအးေနေသာေရဝတ္ႏွင့္ ေခါင္းမွစၿပီးသုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းကိုေအးေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ တက္ေနၿပီဆိုရင္ ေခါင္းကိုေအးေအာင္ လုပ္႐ံုတင္မကဘူး၊ နီးရာဆရာဝန္ဆီသြားရပါမယ္။ အတက္က်ေအာင္ စအိုမွေဆးသြင္းၿပီးလုပ္ရပါမယ္။

 

အဖ်ားႀကီးၿပီးတက္တတ္တဲ့ကေလးကိုဖ်ားရင္ ဘယ္လိုဝတ္စားေပးရမယ္၊ ဘယ္လိုပတ္ဝန္းက်င္မွာထားရမလဲေျပာၿပီးပါၿပီ။ အဖ်ား ၁ဝ၁-၁ဝ၂ ျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ မတက္ေအာင္ ႐ိုး႐ိုးေရႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းခ်ဳိးသင့္ပါတယ္။ ေရခဲေရႏွင့္ေတာ့ ေရဖတ္မသုတ္ရဘူး။ ေရခဲေရေၾကာင့္ အေရျပားရွိေသြးေၾကာေလးေတြ က်ဥ္းသြားၿပီးပိုအဖ်ားတက္လာကာပိုဆိုးတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ိုး႐ိုးေရႏွင့္ပဲေရခ်ဳိးေရဖတ္သုတ္ပါ။

 

ကၽြန္မတို႔လူမ်ဳိးေတြကကေလးငယ္ေတြကိုေရဖတ္သုတ္ခုိင္းရင္ မလုပ္ရဲၾကဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းကိုေရဖတ္သုတ္ခိုင္းရင္ နဖူးေလာက္ပဲတင္ၾကတယ္။ ေခါင္းကိုမသုတ္ရဲၾကဘူး။ ငယ္ထိပ္မပိတ္ေသးတဲ့ကေလးဆိုငယ္ထိပ္ေပၚ ေအးေနတဲ့ ေရဝတ္တင္ေပးတာအပူပိုထြက္ၿပီးကိုယ္ပူေအးျမန္ပါတယ္။

 

ကိုယ္ပူႀကီးတဲ့ကေလးကိုေရေလာင္းခ်ဳိးခုိင္းရင္ ေျခဖ်ားကစေလာင္းၾကတဲ့အတြက္ ေခါင္းပိုင္းပိုပူလာၿပီးေရခ်ဳိးေနလ်က္နဲ႔ တက္သြားတတ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပူလို႔ ေရေလာင္းရင္ ေခါင္းမွ စေလာင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

No Comments

Comments are closed.

To Top