ေဘဘီေလးတို႔အေရး ေဆြးေႏြးရေအာင္ (၂၈)

ေမး။   ။ (၆)လထက္ငယ္ပါက ထမင္းေကၽြး၍ မရဘူးလား။

ေျဖ။   ။ တခ်ဳိ႕မိခင္ေတြက ရက္သားကစၿပီး ကေလးဝမ္းေအးေအာင္ ထမင္းဝါးခြံၾကပါတယ္။ ဒီအျပဳအမူ မွားပါတယ္။ ထမင္းကို အစာေျခႏုိင္တဲ့ အမိုင္ေလ့(စ္)အင္ဇိုင္း (amylase enzyme) ကေလးမွာမရွိေသးခင္ အတင္းေကၽြးပါက မ်ဳိခ်တာပဲရွိပါမယ္။ ဝမ္းသြားတဲ့အထဲ ပါသြားလို႔ အက်ဳိးမရွိပါ။ မိခင္ပါးစပ္၊ ဝါးခြံသူပါးစပ္က မသန္႔ေသာပိုးမႊားေရာဂါမ်ားသာ ကူးစက္ႏုိင္ပါတယ္။ (၆)လေက်ာ္ရင္ အစာေျခႏုိင္ေသာ enzyme ထြက္ၿပီမို႔ ေကၽြးလို႔ရပါၿပီ။

 

ေမး။   ။ ထမင္း ဘယ္ေတာ့ေကၽြးရမလဲ။

ေျဖ။   ။ ဆန္ျပဳတ္ေကၽြးရာမွ သြားေလးမ်ားေပါက္လာၿပီး (၈)လေက်ာ္ပါက ထမင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့ႏွင့္ ငါးေပါင္း၊ ငါးေၾကာ္၊ ဟင္းခ်ဳိရည္ေလးနဲ႔ ေကၽြးလို႔ရပါၿပီ။

 

ေမး။   ။ သြားေပါက္ေနာက္က်လို႔ ကေလးကို ထမင္းမေကၽြးႏုိင္တာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

ေျဖ။   ။ (၆)လမွာ ကေလးတစ္ေယာက္ သြားစေပါက္ရပါမယ္။ (၈)လ၊ (၉)လေလာက္မွာ သြားမေပါက္ေသးပါက calcium ဓာတ္နည္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ့တဲ့အစာေတြပဲ စားေနလို႔ သြားကေလးမ်ား မထြက္လာႏုိင္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ မာတဲ့အစာ (ဥပမာ – မုန္႔ၾကြပ္၊ မုန္႔လက္ညိႇဳး)မ်ားကို ကိုက္ခုိင္းပါ။

 

ေမး။   ။ ကေလး (၆)လ၊ (၇)လမွာ သြားရည္အရမ္းက်လို႔ ဘယ္လိုလုပ္ရပါမလဲ။

ေျဖ။    ။ သြားရည္က်တာ ကေလးက ပါးစပ္မပိတ္ဘဲ ဟထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သြားရည္ကို မ်ဳိခ်ဖို႔ရာ ပါးစပ္ပိတ္မွရပါတယ္။ ပါးစပ္မပိတ္တာက သြားေပါက္စမွာ သြားကေလးေတြက သြားဖံုးကိုေဖာက္ၿပီး ထြက္ရတာေၾကာင့္ ကေလးနာေနလို႔ ပါးစပ္မပိတ္တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အစားအေသာက္ ပ်က္တတ္ပါတယ္။ သြားေတြစံုသြားရင္ အစာဝါးႏုိင္သြားပါၿပီ။ အစာပိုစားလာပါၿပီ။ ပါးစပ္ပိတ္ဖု႔ိရန္ ေမးေစ့ကို လက္ႏွင့္ မတင္ေပးပါက သြားရည္အက် နည္းသြားမွာပါ။

No Comments

Comments are closed.

To Top