ႏွာရည္က်ျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္းႏွင့္ ႏွာေခါင္းပိတ္လွ်င္ ဘယ္လိုျပဳစုရမည္နည္း။

 

၁။       ႏွာေခါင္းကို သန္႔စင္ေသာ အဝတ္စ (သို႔မဟုတ္) စကၠဴေပ်ာ့ေပ်ာ့(တစ္သွ်ဴး)ႏွင့္ ႏွာေခါင္းအတြင္းထည့္၍ သန္႔စင္ေပးပါ။

၂။       ေႏြးေထြးစြာထားပါ။ ဦးေခါင္း၊ လည္ပင္း ေႏြးေအာင္ ထားပါ။

၃။       ႏွာေစးေပ်ာက္ေဆး ဘာမီတြန္တိုက္၍ ရပါသည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး တိုက္ပါ။

၄။       စီဗစ္ (Cevit) ကဲ့သို႔ေသာ ေဆးလည္း တိုက္ႏုိင္သည္။

၅။       မတည့္ေသာအနံ႔ႏွင့္ အစားမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။

၆။       မိခင္ႏို႔မစို႔ႏုိင္ပါက ႏုိ႔ကိုညႇစ္ၿပီး ဇြန္းႏွင့္ တိုက္ပါ။

၇။       အရည္မ်ားမ်ား၊ စြပ္ျပဳတ္ရည္မ်ားတိုက္ပါ။ ႏွာေစးပါက ခံတြင္းပ်က္တတ္ေသာ္လည္း ႀကိဳးစားၿပီး ေက်လြယ္ေသာအစာကို ေကၽြးပါ။

၈။       လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားကို မေခၚသြားပါႏွင့္။

၉။       ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲတြင္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုး ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ရာသီဥတုအလိုက္ အဝတ္အစား ေရြးဝတ္ရပါမည္။ ေႏြအခါ ပူအိုက္လွ်င္ ပါးေသာ ရွန္သားအက်ႌ၊ ခ်ည္သားအက်ႌ ေပးဝတ္ရပါမည္။ ေခၽြးမ်ားထြက္လွ်င္သုတ္ၿပီး အက်ႌလဲေပးရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေခၽြးႏွင့္ အေအးမိၿပီး ႏွာေစးတတ္ပါသည္။

No Comments

Comments are closed.

To Top